Вы смотрите фотографию с сайта O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY GVARDIYASI RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN MUSIQA AKADEMIK LITSEYI - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке rimal.uz

28 va 29 - Noyabr kunlari RIMALda o'quvchilar o'rtasida jinoyatchilik va xuquqbuzarlikni kamaytirish

28 va 29 -Noyabr kunlari RIMALda o'quvchilar o'rtasida jinoyatchilik va xuquqbuzarlikni kamaytirish bo'yicha o'tqazilgan tadbir


28 va 29 - Noyabr kunlari RIMALda o'quvchilar o'rtasida jinoyatchilik va xuquqbuzarlikni kamaytirish

© O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY GVARDIYASI RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN MUSIQA AKADEMIK LITSEYI