Адрес:
O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, S mavzesi
Телефон:

Qabul natijalari

2019-2020 o‘quv yili qabuli uchun hujjat topshirgan nomzodlarning umumiy sinov natijalari

T/r.

Qabul komissiyasi tomonidan berilgan ruxsanoma raqami

Jami ballar

Imtihondan o`tganligi

100

1

0000001

21

o'tmadi

2

0000002

56

o'tmadi

3

0000003

44

o'tmadi

4

0000004

71

imtihondan o'tdi

5

0000005

54

o'tmadi

6

0000006

77

imtihondan o'tdi

7

0000007

55

o'tmadi

8

0000008

69

imtihondan o'tdi

9

0000009

62

imtihondan o'tdi

10

0000010

81

imtihondan o'tdi

11

0000011

54

o'tmadi

12

0000012

57

o'tmadi

13

0000013

57

o'tmadi

14

0000014

53

o'tmadi

15

0000015

43

o'tmadi

16

0000016

42

o'tmadi

17

0000017

63

imtihondan o'tdi

18

0000018

66

imtihondan o'tdi

19

0000019

67

imtihondan o'tdi

20

0000020

69

imtihondan o'tdi

21

0000021

2

chetlatildi

22

0000022

67

imtihondan o'tdi

23

0000023

64

imtihondan o'tdi

24

0000024

53

o'tmadi

25

0000025

39

o'tmadi

26

0000026

46

o'tmadi

27

0000027

41

o'tmadi

28

0000028

45

o'tmadi

29

0000029

51

o'tmadi

30

0000030

41

o'tmadi

31

0000031

36

o'tmadi

32

0000032

38

o'tmadi

33

0000033

46

o'tmadi

34

0000034

43

o'tmadi

35

0000035

62

imtihondan o'tdi

36

0000036

48

o'tmadi

37

0000037

58

o'tmadi

38

0000038

65

imtihondan o'tdi

39

0000039

33

o'tmadi

40

0000040

50

o'tmadi

41

0000041

53

o'tmadi

42

0000042

54

o'tmadi

43

0000043

50

o'tmadi

44

0000044

35

o'tmadi

45

0000045

37

o'tmadi

46

0000046

67

imtihondan o'tdi

47

0000047

32

o'tmadi

48

0000048

58

o'tmadi

49

0000049

43

o'tmadi

50

0000050

31

o'tmadi

51

0000051

16

o'tmadi

52

0000052

60

imtihondan o'tdi

53

0000053

35

o'tmadi

54

0000054

45

o'tmadi

55

0000055

33

o'tmadi

56

0000056

55

o'tmadi

57

0000057

49

o'tmadi

58

0000058

47

o'tmadi

59

0000059

36

o'tmadi

60

0000060

72

imtihondan o'tdi

61

0000061

73

imtihondan o'tdi

62

0000062

52

o'tmadi

63

0000063

45

o'tmadi

64

0000064

34

o'tmadi

65

0000065

56

o'tmadi

66

0000066

61

imtihondan o'tdi

67

0000067

27

o'tmadi

68

0000068

0

kelmadi

69

0000069

40

o'tmadi

70

0000070

62

imtihondan o'tdi

71

0000071

75

imtihondan o'tdi

72

0000072

47

o'tmadi

73

0000073

45

o'tmadi

74

0000074

71

imtihondan o'tdi

75

0000075

36

o'tmadi

76

0000076

24

o'tmadi

77

0000077

73

imtihondan o'tdi

78

0000078

0

kelmadi

79

0000079

62

imtihondan o'tdi

80

0000080

21

o'tmadi

81

0000081

35

o'tmadi

82

0000082

38

o'tmadi

83

0000083

37

o'tmadi

84

0000084

71

imtihondan o'tdi

85

0000085

76

imtihondan o'tdi

86

0000086

28

o'tmadi

87

0000087

47

o'tmadi

88

0000088

0

kelmadi

89

0000089

41

o'tmadi

90

0000090

50

o'tmadi

91

0000091

69

imtihondan o'tdi

92

0000092

68

imtihondan o'tdi

93

0000093

37

o'tmadi

94

0000094

79

imtihondan o'tdi

95

0000095

67

imtihondan o'tdi

96

0000096

69

imtihondan o'tdi

97

0000097

66

imtihondan o'tdi

98

0000098

46

o'tmadi

99

0000099

65

imtihondan o'tdi

100

0000100

56

o'tmadi

101

0000101

36

o'tmadi

102

0000102

46

o'tmadi

103

0000103

38

o'tmadi

104

0000104

31

o'tmadi

105

0000105

34

o'tmadi

106

0000106

79

imtihondan o'tdi

107

0000107

52

o'tmadi

108

0000108

61

imtihondan o'tdi

109

0000109

44

o'tmadi

110

0000110

51

o'tmadi

111

0000111

45

o'tmadi

112

0000112

64

imtihondan o'tdi

113

0000113

53

o'tmadi

114

0000114

60

imtihondan o'tdi

115

0000115

64

imtihondan o'tdi

116

0000116

58

o'tmadi

117

0000117

44

o'tmadi

118

0000118

55

o'tmadi

119

0000119

61

imtihondan o'tdi

120

0000120

49

o'tmadi

121

0000121

73

imtihondan o'tdi

122

0000122

66

imtihondan o'tdi

123

0000123

70

imtihondan o'tdi

124

0000124

29

o'tmadi

125

0000125

45

o'tmadi

126

0000126

38

o'tmadi

127

0000127

60

imtihondan o'tdi

128

0000128

37

o'tmadi

129

0000129

34

o'tmadi

130

0000130

21

o'tmadi

131

0000131

63

imtihondan o'tdi

132

0000132

39

o'tmadi

133

0000133

30

o'tmadi

134

0000134

39

o'tmadi

135

0000135

70

imtihondan o'tdi

136

0000136

32

o'tmadi

137

0000137

72

imtihondan o'tdi

138

0000138

42

o'tmadi

139

0000139

25

o'tmadi

140

0000140

62

imtihondan o'tdi

141

0000141

49

o'tmadi

142

0000142

60

imtihondan o'tdi

143

0000143

35

o'tmadi

144

0000144

20

o'tmadi

145

0000145

60

imtihondan o'tdi

146

0000146

56

o'tmadi

147

0000147

24

o'tmadi

148

0000148

26

o'tmadi

149

0000149

7

o'tmadi

150

0000150

17

o'tmadi

151

0000151

58

o'tmadi

152

0000152

45

o'tmadi

153

0000153

52

o'tmadi

154

0000154

35

o'tmadi

155

0000155

40

o'tmadi

156

0000156

53

o'tmadi

157

0000157

63

imtihondan o'tdi

158

0000158

48

o'tmadi

159

0000159

24

o'tmadi

160

0000160

74

imtihondan o'tdi

161

0000161

50

o'tmadi

162

0000162

28

o'tmadi

163

0000163

40

o'tmadi

164

0000164

8

o'tmadi

165

0000165

49

o'tmadi

166

0000166

72

imtihondan o'tdi

167

0000167

6

o'tmadi

168

0000168

43

o'tmadi

169

0000169

20

o'tmadi

170

0000170

48

o'tmadi

171

0000171

39

o'tmadi

172

0000172

36

o'tmadi

173

0000173

73

imtihondan o'tdi

174

0000174

36

o'tmadi

175

0000175

32

o'tmadi

176

0000176

63

imtihondan o'tdi

177

0000177

60

imtihondan o'tdi

178

0000178

21

o'tmadi

179

0000179

62

imtihondan o'tdi

180

0000180

41

o'tmadi

181

0000181

68

imtihondan o'tdi

182

0000182

71

imtihondan o'tdi

183

0000183

31

o'tmadi

184

0000184

45

o'tmadi

185

0000185

53

o'tmadi

186

0000186

40

o'tmadi

187

0000187

38

o'tmadi

188

0000188

49

o'tmadi

189

0000189

44

o'tmadi

190

0000190

61

imtihondan o'tdi

191

0000191

45

o'tmadi

192

0000192

37

o'tmadi

193

0000193

58

o'tmadi

194

0000194

38

o'tmadi

195

0000195

63

imtihondan o'tdi

196

0000196

49

o'tmadi

197

0000197

42

o'tmadi

198

0000198

41

o'tmadi

199

0000199

71

imtihondan o'tdi

200

0000200

64

imtihondan o'tdi

201

0000201

75

imtihondan o'tdi

202

0000202

37

o'tmadi

203

0000203

11

o'tmadi

204

0000204

26

o'tmadi

205

0000205

56

o'tmadi

206

0000206

66

imtihondan o'tdi

207

0000207

63

imtihondan o'tdi

208

0000208

46

o'tmadi

209

0000209

55

o'tmadi

210

0000210

63

imtihondan o'tdi

211

0000211

64

imtihondan o'tdi

212

0000212

62

imtihondan o'tdi

213

0000213

20

o'tmadi

214

0000214

51

o'tmadi

215

0000215

40

o'tmadi

216

0000216

37

o'tmadi

217

0000217

62

imtihondan o'tdi

218

0000218

40

o'tmadi

219

0000219

25

o'tmadi

220

0000220

16

o'tmadi

221

0000221

50

o'tmadi

222

0000222

46

o'tmadi

223

0000223

32

o'tmadi

224

0000224

55

o'tmadi

225

0000225

48

o'tmadi

226

0000226

61

imtihondan o'tdi

227

0000227

44

o'tmadi

228

0000228

47

o'tmadi

229

0000229

50

o'tmadi

230

0000230

42

o'tmadi

231

0000231

40

o'tmadi

232

0000232

48

o'tmadi

233

0000233

37

o'tmadi

234

0000234

35

o'tmadi

235

0000235

46

o'tmadi

236

0000236

71

imtihondan o'tdi

237

0000237

33

o'tmadi

238

0000238

46

o'tmadi

239

0000239

25

o'tmadi

240

0000240

49

o'tmadi

241

0000241

68

imtihondan o'tdi

242

0000242

25

o'tmadi

243

0000243

30

o'tmadi

244

0000244

47

o'tmadi

245

0000245

53

o'tmadi

246

0000246

22

o'tmadi

247

0000247

61

imtihondan o'tdi

248

0000248

46

o'tmadi

249

0000249

8

o'tmadi

250

0000250

36

o'tmadi

251

0000251

21

o'tmadi

252

0000252

37

o'tmadi

253

0000253

67

imtihondan o'tdi

254

0000254

76

imtihondan o'tdi

255

0000255

73

imtihondan o'tdi

256

0000256

59

o'tmadi

257

0000257

59

o'tmadi

258

0000258

59

o'tmadi

259

0000259

59

o'tmadi

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.
Bizga murojat
Контакты
Телефон:
Адрес:
O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, S mavzesi