Вы смотрите фотографию с сайта O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY GVARDIYASI RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN MUSIQA AKADEMIK LITSEYI - чтобы вернуться на него перейдите по ссылке rimal.uz

Soliboyev Avazjon, Sunnataliyev Bobomurod, Mahkamboyev Yoqutjon, O'runov Asilbek, Botirova Zuxraxon.

Soliboyev Avazjon, Sunnataliyev Bobomurod, Mahkamboyev Yoqutjon, O'runov Asilbek, Botirova Zuxraxon litsyeimizning qahramonlari .


Soliboyev Avazjon, Sunnataliyev Bobomurod, Mahkamboyev Yoqutjon, O'runov Asilbek, Botirova Zuxraxon.

© O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY GVARDIYASI RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN MUSIQA AKADEMIK LITSEYI